HOMOKHÁTI KISTÉRSÉGI INTEGRÁLT KÖRNYEZETI
MONITORING KÖZPONT ÉS HÁLÓZAT

KEOP-6.3.0 / 2.F. Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban

Felhasználó: Nincs bejelentkezve
Bejelentkezés

Monitoring koordinációs központ

Monitoring koordinációs központ létesülne, amely épület ad helyet a teljes monitoring rendszer irányításának, összefogásának. E központ megépítését indokolja:

A tervezett monitoring hálózat üzemeltetéséhez és a vizsgálati adatok disszeminációjának elősegítése érdekében került megépítésre az épület. A megalapozó indoklásokban lényeges problémaként szerepel, hogy a Duna-Tisza közi hátság hidrometeorológiai adatainak elemzése csak külön álló megbízásokhoz köthető.
Monitoring koordinációs központ terve Monitoring koordinációs központ terve
Monitoring koordinációs központ Monitoring koordinációs központ
Monitoring koordinációs központ Monitoring koordinációs központ látványa a parkoló felől
A létesülő épület fizikailag is hátteret biztosíthat a térség időjárás változásának rendszeres nyomon követéséhez. Lehetőséget ad rendszeres tájékoztatók, előadások meghallgatására olyan emberek számára, akiknek az Internet elérés még nem napi lehetőség, de az információk közvetlen, gyakorlati felhasználói (pl. mezőgazdasági termelők).

Az éghajlattannal számtalan egyetemi tanszék foglalkozik, igen gyakran választják e térség vízgazdálkodási problémáit diplomamunkájuk témájául a végzős hallgatók. E tevékenységet is segítheti a létrejövő épület.