HOMOKHÁTI KISTÉRSÉGI INTEGRÁLT KÖRNYEZETI
MONITORING KÖZPONT ÉS HÁLÓZAT

KEOP-6.3.0 / 2.F. Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban

Felhasználó: Nincs bejelentkezve
Bejelentkezés

Tisztelt Látogató!

Ön HOMOKHÁTI KISTÉRSÉGI INTEGRÁLT KÖRNYEZETI MONITORING KÖZPONT ÉS HÁLÓZAT című projekt weblapját látja. A projekt KEOP-6.3.0/2.F. Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban pályázat támogatásával jött létre, a projekt azonosítója: KEOP-6.3.0/2F-09-2009-0007.

A projekt tárgya egy integrált környezeti hálózat és monitoring központ kialakítása a projektterületen, annak érdekében, hogy a Homokhátság vízrajzilag feltáratlan területeiről, szürke foltjairól minél pontosabb információkkal rendelkezzünk a jövőben, s ezeket az információkat gazdasági, társadalmi és környezeti célok elérése érdekében felhasználhassuk.

Egy adott terület éghajlati viszonyai jelentősen befolyásolják a térségben folytatott gazdasági tevékenységet. Különösen igaz ez a mezőgazdaságra. A Homokháti Kistérség bevételeinek nagy része a mezőgazdasági tevékenységből és az arra épülő feldolgozó iparból származik. A vizek viselkedésének ismerete (pl. belvíz-veszélyeztetettség) nagyon fontos a területfejlesztés és az építőipar szempontjából is. A megfelelő monitoring rendszer működése azokon a területeken is fontos, ahol az időjárás mentes a szélsőségektől, azonban a Homokhát területe több negatív időjárási hatásnak is ki van téve. Az elmúlt időszakban egyre drasztikusabbá váló éghajlatváltozás hazánk klimatikai viszonyaira is negatívan hat. Egyre forróbbakká válnak a nyarak, ugyanakkor egyre nagyobb szélsőségben jelentkeznek helyi, nagy intenzitású – monszun jellegű - csapadékok. A fokozatosan szárazabbá váló időjárás hatására a felszíni vízkészletek lassan eltűnnek, amely a Homokhátság elsivatagosodását eredményezheti az elkövetkező néhány évtizedben. Napjainkra az Európai Unió is egyre nagyobb figyelmet szán a probléma következményeinek megelőzésére és azok mértéknek csökkentésére. Ebből a célból az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environmental Agency) mintaterületi vizsgálatot kezdett a Duna-Tisza közén, mint hazánk leginkább vízhiányokkal sújtott területén.

Felvételek az átadó ünnepségről!

Monitoring koordinációs központ átadó ünnepsége Monitoring koordinációs központ átadó ünnepsége Monitoring koordinációs központ átadó ünnepsége Monitoring koordinációs központ átadó ünnepsége